Virksomhedskøber.dk
Incuba, Åbogade 15,
8200 Aarhus N
info@virksomhedskober.dk

Du er både ejer og leder

Køber du en virksomhed, bliver du både leder og ejer af virksomheden. Det er noget andet end blot at være ansat leder i en virksomhed.

Er du ved at købe en virksomhed, har du formentlig erfaring og baggrund som medarbejder eller ansat leder i en større eller mindre virksomhed. At du nu bliver ejer af den virksomhed, du skal lede forandrer fuldstændig den måde, du vil fungere som leder på.

I forhold til mindre virksomheder er det værd at være opmærksom på følgende to ledertyper:

  • Den ansatte leder / lønmodtagerlederen
  • Ejer og leder / ejerlederen.

Lønmodtagerlederen

Den ansatte leder, er ansat som en slags forvalter. Vedkommende skal stå for den daglige drift, stå til regnskab overfor bestyrelsen, og skal forfølge de mål og retningslinjer, der bliver udstukket af bestyrelsen.

Bestyrelsen er på generalforsamlingen udpeget af ejerkredsen/aktionærerne, til at varetage dennes interesser. Der er et ledelsesmæssigt hierarki og forskellige roller og interesser der varetages af forskellige personer.

Lønmodtagerlederen vil ofte betragte et job som direktør i en virksomhed som et enkelt karrie-reelement, der har til formål at gøre det muligt for vedkommende at få et endnu mere interes-sant, prestigefyldt og vellønnet job næste gang.

Ejerlederen

Anderledes forholder det sig med den ejerledede virksomhed. Her er der nemlig sammenfald mellem ejerkreds og daglig ledelse. Bestyrelsen, hvis der er nogen, udpeges af ejeren, og er han ikke tilfreds med bestyrelsens beslutninger, kan han afsætte den.

De objektive managementteorier, der er lært på diverse business schools kan fungere, når man forvalter en andens virksomhed, men de virker ikke helt, når det er ens egen virksomhed, der skal ledes.

Skæbnefællesskab

For ejerlederen er der et langt tættere skæbnefællesskab mellem virksomhed og ejer. Ejerlederen kan ikke bare forlade virksomheden, når det brænder på, for det vil indebære et salg af virksomheden, hvilket sandsynligvis ikke er så nemt, når det netop går skidt.

Udover de særlige ledelsesmæssige udfordringer, og de mange øvrige opgaver enhver virksomhedsleder står overfor, så har ejrlederen den ekstra dimension, at formuen og dermed hele familiens ve og vel er på spil.

Følg med udviklingen

Når virksomheden udvikles sker det ofte at kravene til ledelsen ændres. I modsætning til løn-modtagerlederen, som kan udskiftes, så må ejerlederen forsøge at tilpasse sig til de nye udfordringer.

Et eksempel er en virksomhed der vokser fra en håndfuld ansatte til 30 ansatte. Ledelsesopgaven er en ganske anden, og det stiller meget store krav til ejerlederens omstillingsevne og evne til at udvikle sig selv som leder.

Kompetencer for ejerleder

Her er nogen forslag til ting du kan gøre, når du skifter fra at være lønmodtagerleder til at være ejerleder:

  • Økonomisk risiko. Sørg for at gøre dig de nødvendige familiemæssige overvejelser og drøftelser inden du køber virksomhed. Herunder er det vigtigt at konkretisere hvilket niveau af økonomisk risiko du og familien er villig til at løbe, samt hvor meget og på hvilken måde familien skal involveres.


  • Du er den vigtigste medarbejder. Fokuser på at du er den vigtigste medarbejder i den virksomhed du har købt. Forsøm ikke at udvikle og træne dig selv.
    Find en samtalepartner du kan bruge til din årlige ejerledersamtale og deltag i kurser, hvor dine kompetencer, udviklingsbehov osv. drøftes og udvikles.

  • Dæk dine svage sider. Overvej hvilke svage sider du har, og hvordan du dækker dig af på dem. Det kan eksempelvis være ved hjælp af ansatte, outsourcing af opgaver.


  • Få inspiration.. Overvej hvordan du kan få inspiration til virksomhedens udvikling som helhed. Det kunne eksempelvis være ved hjælp af en bestyrelse, et bestyrelseslignende organ, en sparringspartner eller tilsvarende.

Salgsbar virksomhed

Den mest grundlæggende sikring af din egen og din families fremtid får du ved at sikre en god økonomisk struktur og uafhængighed. Med andre ord, så skal du holde din virksomhed i så god stand, at den altid kan sælges.


Lad ikke nogens mening om dig blive din virkelighed.
- Les Brown, foredragsholder

Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Hvilken type køber er du
Din personlige SWOT analyse
Du er både ejer og leder
Andre emner:
Personlige overvejelser
Søg og find din virksomhed
Faser i køb af virksomhed
Pris og finansiering af købet
De første 100 dage
Download værktøjer