Virksomhedskøber.dk
Incuba, Åbogade 15,
8200 Aarhus N
info@virksomhedskober.dk

Hvad har du råd til at købe

Hvad du har råd til at købe af virksomhed afhænger af din personlige formue og din risikovillighed til at stille den på højkant.

For mange vil købet af en virksomhed være en af de bedste beslutninger i deres liv, da det giver dem mulighed for at arbejde præcist med det de interesserer sig for, samtidig med at de selv er herre i eget hus.

Virksomhedskøb er dog heller ikke uden risiko, da selve købesummen ofte er omfattende, og da der selvsagt aldrig er garanti for, at virksomheden bliver en succes.

I de fleste tilfælde sætter du din formue på spil, så du skal vurdere hvor risikovillig du er.

Egen kapital eller fremmed kapital

Hvad du har råd til at købe, afhænger af:

  1. Hvor mange penge man selv er i besiddelse af
  2. Hvor mange penge det er muligt at hente ind udefra.

De to hænger dog i nogen grad sammen, da ens egen formue ofte har stor indflydelse på muligheden for at hente kapital udefra.
Det er dog de færrest, som har kapitalen til selv at gå ud og købe en virksomhed, hvilket er grunden til at det, i langt de fleste tilfælde, kræves, at der indhentes kapital udefra.

Finansiering

Skal man låne penge stilles der ofte store sikkerhedskrav, før den nødvendige kapital kan lånes. Som konsekvens heraf bliver risikoen for optagelse af lånet lagt på virksomhedskøberen, da bankerne typisk vil kræve sikkerhed f.eks. via krav om pant på friværdien i ens faste ejendom eller via krav om personlig kaution for lån stillet til ens virksomhed.

Hvad du har råd til at købe i denne henseende, afhænger således i høj grad af, hvor meget du kan kautionere med/stille sikkerhed for, idet bankerne typisk ikke vil give større lån end hvad du kan stille sikkerhed for.

Risikovillighed

Hvor meget du har råd til at købe virksomhed for, afhænger således i høj grad af din egen personlige formue, og din risikovillighed i forhold til at satse denne formue for at optage de nødvendige lån.

Medfinansiering fra sælger

Da det er problematisk at få den fornødne finansiering fra bank og lignende finansieringsinstitutter, er det ofte helt afgørende for en virksomhedshandel at få medfinansiering fra sælger.
Medfinansiering fra sælger optræder typisk i to former:

  1. En earn-out eller
  2. En kredit på betaling af købesummen

Hvor en earn-out til sælger vil afhænge af hvordan virksomheden klarer sig i de kommende år, så vil en kredit på betaling af købesummen være uafhængig af resultaterne i virksomheden.

Fordele ved sælgers medfinansiering

Sælgers medfinansiering er generelt en god løsning, idet medfinansieringen kan aflaste køber for dele af risikoen ved virksomhedskøbet.

Herudover er sælgers medfinansiering også en god løsning, idet medfinansiering kan være et udtryk for, at sælger har tiltro til virksomheden og dens profitabilitet fremadrettet.

Endelig kan sælgers medfinansiering også være med til at styrke bankernes lyst til at låne penge til virksomhedskøbet, da sælgers medfinansiering som sagt er udtryk for en tro på virksomheden, hvilket gør at bankerne også i højere grad tror på tilbagebetalingsevnen.

Det er derfor helt afgørende at få en god aftale på plads med sælger omkring sælgers medfinansiering.

Risiko er uundgåelig

Lige meget hvor meget sælger er villig til at medfinansiere, kan den potentielle virksomhedskøber dog ikke forvente at foretaget købet risikofrit.
Som med så mange andre ting, er der en uundgåelig risiko forbundet med købet af en virksomhed, men vælger køber den rigtige virksomhed og de rigtige rådgivere, så vil de mulige gevinster lettere kunne opveje risikoen.


Når et paradime oplever for mange løse ender, er det tiden, at iværksættere slår til.
– Søren Hougaard, fra Iværksætterheld

Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Hvad må virksomheden koste
Hvad har du råd til at købe
Likviditetsbaseret metode
Indtjeningsbaseret model
P/E metoden – pris vs. overskud
Stand alone-modellen
Enkeltaktiver / Substansmetoden
Realisation vs. Going concern
Andre emner:
Personlige overvejelser
Søg og find din virksomhed
Faser i køb af virksomhed
Pris og finansiering af købet
De første 100 dage
Download værktøjer