Virksomhedskøber.dk
Incuba, Åbogade 15,
8200 Aarhus N
info@virksomhedskober.dk

Hvem kan hjælpe med købet?

Når du skal købe en virksomhed skal du på et tidspunkt have hjælp fra kvalificerede rådgivere.

Hvem og i hvor høj grad man skal inddrage rådgivere i forbindelse med virksomhedskøbet, vil typisk afhænge af størrelsen, på den virksomhed man ønsker at købe.

Dog er der tre aktører, man uden undtagelse altid bør inddrage:

 1. Revisor
 2. Advokat
 3. Banken

Inden du tager kontakt til de professionelle rådgivere, kan du eventuelt finde hjælp fra det offentlige erhvervsservice system.

I det følgende vil der bliver set nærmere på de tre primære aktører og deres rolle i forbindelse med købet, og sidst vil der blive set nærmere på et par øvrige aktører, som er relevante inddrage særligt ved større virksomhedskøb.

Advokat

Advokater indgår næste uden undtagelse i forbindelse med virksomhedskøbet på både køber- og sælgersiden.

Sælgers advokat

På sælgersiden er de primære opgaver for advokaten bl.a. at medvirke til salgsmodning af virksomheden ved strukturelle ændringer og lignende, som gør salget lettere at gennemføre. Herudover at foretage undersøgelser af den potentielle køber, for at sikre sig at køber faktisk kan gennemføre købet.

Købers advokat

På købersiden skal advokat først og fremmest undersøge sælger og dennes virksomhed grundigt. Dette omfatter, en grundig gennemgang af de forpligtelser og rettigheder som virksomheden har, og som køber må forvente at skulle påtage sig i forbindelse med købet.

Herudover skal købers advokat rådgive i forbindelse med indgåelsen af foreløbige aftaledokumenter til brug for købet.

Advokaten er oftest ”tovholderen” på hele projektet med at købe og er typisk også involveret i kapitalfremskaffelsen og betingelserne herfor.

Endelig omfatter advokatens arbejde en lang række andre opgaver, bl.a.:

 • Udarbejdelse af overdragelsesaftalen
 • Deltagelse i kontraktforhandlinger
 • Rådgivning om skattemæssige konsekvenser af købet
 • Udførelsen af en række efterfølgende ekspeditioner
 • Generel juridisk rådgivning

Revisor

På samme måde som med advokaten, så indgår revisor typisk både på sælger- og købersiden i forbindelse med virksomhedskøbet. Sælgers revisor er storleverandør af regnskaber og andet internt materiale som skal give køber bedre indsigt i virksomhedskøbet.

Købers revisor

Købers revisor hjælper til med at gennemgå regnskaberne for virksomheden og tager i den forbindelse stilling til, om køber kan være enig i de regnskabsmæssige værdiansættelser, hensætteler mv., som er blevet foretaget af sælgers revisor.

Herudover udarbejder købers revisor en række langsigtede økonomiske analyser for at vurdere virksomhedens potentiale fremadrettet, budgetlægning, tilbagebetalingstid etc.
Revisoren er oftest den, der laver de skattemæssige beregninger og konsekvenser for køber.

Endelig bør revisor indgå i forbindelse med:

 • Udarbejdelsen af visse dele af overdragelsesaftalen
 • Aftalens bestemmelser af købesummen
 • Købesumsregulering
 • Refusionsopgørelser
 • Garantier relateret til regnskabsmæssige forhold

Banken

Da det er de færreste som har pengene til at købe en virksomhed for egne midler, vil næsten alle virksomhedskøb blive foretaget med hjælp fra banken. Således vil det typisk have afgørende betydning, om man kan få det nødvendige lånetilsagn fra banken.

Banken vil ofte stille krav om sikkerhed og/kaution for det lånte beløb, hvorfor virksomhedskøbers personlige formue kan få betydning for muligheden for at opnå lånetilsagn fra banken.

Det kan være en god ide relativt tidligt at involvere banken i dine overvejelser om virksomhedskøb. Seneste tidspunkt for involvering er, når du har udvalgt et købsemne eller to og har en overordnet ide om kapitalbehovet til anskaffelsen.

Vækstfonden og banken

I visse tilfælde kan Vækstfonden med fordel involveres. Har du en erfaren erhvervsrådgiver i banken bør han inddrage Vækstfondsmulighederne og drøfte dem med dig. Men ellers bør du selv konsultere Vækstfondens hjemmeside for indledende afklaring om statslig medfinansiering

Øvrige aktører

Særligt hvis der er tale om store overdragelser, kan det være relevant at inddrage yderligere aktører, herunder bl.a.

 • Investmentbanker
 • Kommunikationsrådgivere.

En investmentbanker benyttes i mange forskellige henseender, og vil bl.a. sammen med virksomhedens ledelse tage stilling til de vigtigste strategiske spørgsmål i forbindelse med virksomhedskøbet.

Kommunikationsrådgivere benyttes i større overdragelser til at planlægge kommunikationen af virksomhedsoverdragelsen til de relevante parter og omverdenen.

Vælg først tovholder

Som potentiel virksomhedskøber, er det vigtigt, at man vælger de rigtige rådgivere. Et virksomhedskøb er en lang proces med mange facetter, hvorfor det er essentielt, at man som køber får sig et hold af rådgivere, som har den fornødne erfaring og ekspertise til at gennemføre hele processen.

Start med at udpege tovholderen, så er du godt på vej.


Når du ønsker succes så meget at trække vejeret, så vil du blive succesfuld.
- Ritu Ghatourey, indisk forfatter

Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Købets 5 faser
Overdragelsesaftale ved køb af selskab - tjekliste
Hvem kan hjælpe med købet?
Offentlig erhvervsservice – ejerskiftehjælp
Andre emner:
Personlige overvejelser
Søg og find din virksomhed
Faser i køb af virksomhed
Pris og finansiering af købet
De første 100 dage
Download værktøjer