Virksomhedskøber.dk
Incuba, Åbogade 15,
8200 Aarhus N
info@virksomhedskober.dk

Indtjeningsbaseret model

En indtjeningsbaseret model kan være normalindtjeningsmodellen. Modellen tager udgangspunkt i historiske tal.

De historiske tal tillægges hvert år en vægtning. I nogle situationer kombineres historiske tal med budgettal.

Vægtning af år

I praksis får det seneste år den højeste vægtning. Vægtningen falder derefter for hvert år man går tilbage. Modellen tillægger altså det seneste år størst værdi, hvilket kan give anledning til udfordringer, hvis resultatet i seneste år ikke har været som forventet.

Budgetter

I situationen, hvor tidligere års resultater ikke anses for retvisende, kan budgetperioder medtages i modellen og gives en vægt. På den måde kan forventninger til fremtiden også tillægges værdi i beregningen.

Resultat

De samlede vægtede resultater sammenlægges og en ”normalindtjening” opgøres. Normalindtjeningen anvendes herefter til værdiansættelse. Værdiansættelsen sker ved, at den opgjorte normalindtjening sammenholdes med et afkastkrav, hvorved værdien af virksomheden opgøres.

Normalindtjeningsmodellen er herved en variant af Discounted Cash Flow modellen, men mere simpel at anvende i forhold til den omfattende DCF model.

Pas på

I praksis er modellen meget mere anvendelig – men pas stadig på, der er flere usikkerhedsfaktorer i denne model også. Man skal bl.a. være særligt opmærksom på, om uhensigtsmæssige udsving i de historiske tal, tillægges for stor vægt eller om budgetperiodens tal svarer til forventningerne for køber.

En eventuel planlagt ændring i aktiviteten skal tillægges mere vægt end historiske tal for aktiviteter som måske forventes udfaset.

Artiken udarbejdet af Henrik Sondrup, Statsautoriseret revisor, Redmark

Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Hvad må virksomheden koste
Hvad har du råd til at købe
Likviditetsbaseret metode
Indtjeningsbaseret model
P/E metoden – pris vs. overskud
Stand alone-modellen
Enkeltaktiver / Substansmetoden
Realisation vs. Going concern
Andre emner:
Personlige overvejelser
Søg og find din virksomhed
Faser i køb af virksomhed
Pris og finansiering af købet
De første 100 dage
Download værktøjer