Virksomhedskøber.dk
Incuba, Åbogade 15,
8200 Aarhus N
info@virksomhedskober.dk

Kriterier til udvælgelse af virksomhed

Når du begynder at lede efter den virksomhed, som du ønsker at købe, kan objektive kriterier guide dig.

Sandsynligvis vil du også gøre brug af subjektive kriterier og måske er det dem, der gør udslaget for hvilken virksomhed, du ender med at købe.

De subjektive kriterier bygger mere på følelser end faktuelle oplysninger, og de må på ingen måde blive ignoreret.

Objektive kriterier

Objektive oplysninger gør det muligt at bruge internettet, diverse opslagsværker og databaser til at søge målrettet og systematisk.

De væsentligste objektive oplysninger er:

Geografisk placering

Geografisk placering er en af de vigtigste faktorer. Du kan ligeså godt være konsekvent fra starten. Er du villig til at flytte efter virksomheden? Eller skal den ligge indenfor en ”rimelig” køreafstand.
Mange købere er umiddelbart indstillet på at flytte hvorhen det skal være. Men når det kommer til stykket, så er ægtefællen måske ikke villig til at flytte med? Og hvis du har børn: Hvad med skole og kammerater?

Antal ansatte

Ofte er antallet af ansatte den enkleste afgrænsning. Dels fordi den indirekte måske kan indikere noget om prisniveau og sige hvor stor en virksomhed har jeg økonomisk mulighed for at købe?
Antallet af ansatte også kan være en indikator for hvordan virksomheden er organiseret, og dermed hvilken ledelsesopgave der skal løses.

Man skal som køber dog være opmærksom på at søge forholdsvist bredt hvad angår antallet af ansatte.

Omsætning

Omsætningsniveauet kan være en interessant størrelse, som du dog skal være meget forsigtig med at anvende til sammenligning af virksomheder indenfor forskellige brancher.

Virksomhedens alder

Det ville være mere interessant at få oplyst ejerens alder, men den oplysninger er desværre ikke offentlig tilgængelig.
Alternativt kan du søge på virksomhedens alder, og så via andre oplysninger som eksempelvis virksomhedens navn sammenholdt med direktørens navn eller via firmaets hjemmeside, finde ud af om virksomheden står overfor generationsskifte.

Branche

Hvilken branche er du interesseret i? Alle virksomheder skal oplyse hvilken branche de arbejder indenfor. Disse brancheoplysninger kan man som køber anvende til søgning efter relevante emner. Læs mere under Søgning efter virksomhed.

Virksomhedsbørser som eksempelvis www.match-online.dk anvender principielt samme sy-stem.
Afgrænsningen branchemæssigt giver, især i kombination med de øvrige afgrænsninger, mulighed for at lave en bruttoliste over relevante virksomheder.

Resultat/indtjening

For selskabernes vedkommende kan du søge på oplysninger om indtjeningen. Hvilken pris på virksomheden kan du finansiere?
Søger du en virksomhed der skranter, eller ønsker du en virksomhed med god indtjening og dermed en høj pris?


Hvis du ikke laver fejl, er det fordi du ikke tager beslutninger.
– Catherine Cook, online iværksætter

Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Søgning efter virksomhed
Hvilken forskel kan jeg gøre i virksomheden?
Business Model Canvas ved køb
Undersøg dette før købet
Hvorfor sælger sælger?
Kriterier til udvælgelse af virksomhed
Andre emner:
Personlige overvejelser
Søg og find din virksomhed
Faser i køb af virksomhed
Pris og finansiering af købet
De første 100 dage
Download værktøjer