Virksomhedskøber.dk
Incuba, Åbogade 15,
8200 Aarhus N
info@virksomhedskober.dk

Likviditetsbaseret metode

Den oftest anvendte metode til dybdegående værdiansættelse af virksomheder kaldes i daglig tale for DCF-modellen.

Forkortelsen DCF er en forkortelse af Discounted Cash Flow, og er et udtryk for værdien i dag, af de estimerede fremtidige betalingsstrømme, som virksomheden forventes at skabe.

Nutidsværdien af fremtidige pengestrømme

Der sker diskontering til nutidsværdi med en rente, der opgøres som den risiko frie rente + renten på fremmedkapital + en beta-værdi (usikkerhedsfaktor).

Kræver mange oplysninger

DCF-modellen kræver, for at være helt korrekt, mange oplysninger, men giver også den mest dybdegående og teoretisk korrekte værdiansættelse. For at værdiansætte en virksomhed ved brug af DCF modellen, skal der udarbejdes budgetter for de kommende 5 år. Der er kvaliteten af disse budgetter som afgør pålideligheden af værdiansættelsen.

Lang budgetperiode

Modellen anvender en budgetperiode på 5 år og en terminalperiode. Terminalperioden er udtryk for en, i teorien, uendelig periode og modellen kan derfor være svær at bruge, da det ikke altid er muligt at indhente alle de krævede oplysninger og usikkerheden stiger når vi taler teoretisk uendelig tid.

Meget følsom model

Metoden er følsom overfor mange faktorer og følges derfor ofte op at følsomhedsanalyser eller andre, mere simple, modeller. Der er rigtig mange usikkerhedsfaktorer (indtjening og elementer i renten), så i praksis er modellen svært anvendelig.

For høj værdi?

Modellen har tendens til at vise for høje værdier, da den føromtalte terminalværdi tillægges stor vægt i beregningen og resultatet derfor bliver højt. Pas derfor på, med at godtage en værdiansættelse på baggrund af DCF modellen uden at have andre modeller at sammenligne med.

Artiklen udarbejdet af Henrik Sondrup, Statsautoriseret revisor, Redmark

Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Hvad må virksomheden koste
Hvad har du råd til at købe
Likviditetsbaseret metode
Indtjeningsbaseret model
P/E metoden – pris vs. overskud
Stand alone-modellen
Enkeltaktiver / Substansmetoden
Realisation vs. Going concern
Andre emner:
Personlige overvejelser
Søg og find din virksomhed
Faser i køb af virksomhed
Pris og finansiering af købet
De første 100 dage
Download værktøjer