Virksomhedskøber.dk
Incuba, Åbogade 15,
8200 Aarhus N
info@virksomhedskober.dk

P/E metoden – pris vs. overskud

Price Earning eller i daglig tale P/E-værdi udtrykker prisen for 1 krones over-skud.

P/E-værdier er en hyppigt anvendt og meget enkel metode til at prissætte virksomheder. Metoden er at prissætte en virksomhed ud fra en gangefak-tor eller multipel af resultatet før skat.

Brugt på børsnoterede virksomheder

Metoden er mest kendt for børsnoterede virksomheder, hvor kurslisterne løbende beregner P/E-værdien, for at en køber kan sammenligne værdien af en aktie med en anden.

Krav til afkast

P/E-værdien kan omregnes til købers afkastkrav, og hvis køber har et af-kastkrav på 20%, giver dette en P/E på 5 (1/0,20).

Et afkastkrav på 15% giver en P/E på 6,7 (1/0,15).

Tjek i kurslisten og se, at visse virksomheder kan have multipler på op til 20, men det er ofte udviklingsselskaber eller selskaber med en lav indtje-ning det ene år.

Et nøgletal

P/E-værdien er anderledes end andre metoder ved, at det er et nøgletal, der lader sig beregne ud fra salgsprisen divideret med overskuddet. Det er derfor løbende muligt at beregne P/E-værdien, forudsat at salgsprisen er fastsat, og det er netop, hvad der er gældende på et børsnoteret marked.

Sammenligne et aktiekøb

Ideen er, at en køber kan sammenligne et aktiekøb med et andet aktiekøb ved at sammenholde P/E-værdien og derigennem få en tommelfingerregel for, hvor meget der betales for årets overskud.

Højere pris pr. overskudskrone hænger sammen med en øget forventning til indtjening i fremtiden eller til andre skjulte værdier i virksomheden.

Prisfastsættelse af aktier

P/E-metoden anvendes til prisfastsættelse af aktier, dog primært børsno-terede aktier, men også unoterede aktier. Metoden er enkel at anvende, og beregningen er relativt ukompliceret at udføre.

Men der er flere usikkerheder, idet overskuddet kan være påvirket af flere forhold, hvorfor det anbefales, at der beregnes et normaliseret overskud.

Noterede vs unoterede aktier

Endvidere har børsnoterede aktier alt andet lige en højere P/E-værdi sammenlignet med unoterede aktier, idet unoterede aktier ikke handles of-te.

Derfor er det ikke muligt at sammenligne unoterede aktier på samme måde som børsnoterede aktier.

Tilnærmet sammenligning

En praktisk måde at lave en tilnærmet sammenligning er at finde kursli-sterne og anvende P/E-værdier for børsnoterede virksomheder i samme branche.

Derfra trækkes et procentuelt beløb på 5-25% afhængig af forhold som a) illikviditet i aktien, b) stemmeforhold, c) omsættelighed, d) udbyttebe-grænsninger m.v.

Der anvendes typisk en P/E på baggrund af budgettal, normaliserede tal, eller et gennemsnit af tre historiske år, men det afhænger fuldstændig af den konkrete situation, om dette siger noget om den fremtidige indtjening.

EBIT-multiplen og P/E

EBIT-multiplen og P/E er identiske, hvis virksomheden ikke har nogen gæld.
Hvis virksomheden har gæld, er det faktisk ikke korrekt at anvende P/E-multipler. Hvis virksomheden har gæld, er det mest korrekte at anvende EBIT-multipel-modellen.

Fofatter: Jesper Resdal Thomsen Statsaut. Revisor, Beierholm


Når brønden tørrer ud, kender vi værdien af vand.
– Benjamin Franklin, en af lederne af den amerikanske uafhængighedskrig

Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Hvad må virksomheden koste
Hvad har du råd til at købe
Likviditetsbaseret metode
Indtjeningsbaseret model
P/E metoden – pris vs. overskud
Stand alone-modellen
Enkeltaktiver / Substansmetoden
Realisation vs. Going concern
Andre emner:
Personlige overvejelser
Søg og find din virksomhed
Faser i køb af virksomhed
Pris og finansiering af købet
De første 100 dage
Download værktøjer