Virksomhedskøber.dk
Incuba, Åbogade 15,
8200 Aarhus N
info@virksomhedskober.dk

Din personlige SWOT analyse

En SWOT analyse hjælper dig med at finde dine styrker og svagheder og identificere dine muligheder og trusler.

Din personlige SWOT analyse kan bruges, når du skal tænke igennem om det nu også er noget for dig og din familie at købe en virksomhed

Indhold i SWOT

Din personlige SWOT analyse går på at få bevaret følgende:

 • Strenghts/Styrker
  Hvad er dine styrker i forhold til at købe en virksomhed. Det kan være personlige egenskaber, kapital, netværk, faglig og ledelsesmæssig erfaring, uddannelse, familieforhold og en lang række andre forhold.

 • Weaknesses/svagheder
  Hvad er tilsvarende dine svagheder i forhold til køb af virksomhed. Emnerne kan være de samme som er oplistet under styrker.

 • Opportunities/muligheder
  Hvilke muligheder ser du ved at købe en virksomhed. Det er forskelligt hvad der driver den enkelte. Det kan eksempelvis være personlig frihed, retten til selv at bestemme, muligheden for at få hele resultatet af egen indsats, faglig udvikling, bedre harmoni mellem familieliv og arbejdsliv, muligheden for at drive en virksomhed sammen med ægtefællen osv…

 • Treats/trusler
  Hvilke trusler kan du se? Emner kan eksempelvis være økonomisk risiko, personligt og for familien, konsekvenser for familieliv/forholdet til ægtefælle og børn, ensomhed, fiaskoen hvis det viser sig ikke at gå godt, karrieremæssig eller faglig ”afsporing”, manglende kollegialt og socialt samvær.

Flere forskellige SWOTs

SWOT analysen anvendes i mange sammenhænge. I relation til køb af virksomhed er der flere sammenhænge, det kan være fornuftigt at bruge metoden:

Generel SWOT

Din personlige (generelle) SWOT analyse kan bruges, når du skal prøve at tænke igennem om det nu også er noget for dig og din familie at købe en virksomhed. Du skal lave analysen uden at have en konkret virksomhed i tankerne. Overvejelserne skal altså gå på de principielle eller generelle forhold og konsekvenser.

Konkret SWOT

Din personlige SWOT analyse på en konkret virksomhed. Hvis du laver ovenstående SWOT analyse, når du står overfor en konkret virksomhed, vil dine svar og kommentarer på de enkelte punkter blive mere konkrete og præcise, og hjælpe dig til et svar på om denne virksomhed er noget for dig.

To konkrete SWOTs

Du kan lave en SWOT på en konkret virksomhed til salg, men med to forskellige udgangspunkter.

 1. En analyse der som udgangspunkt har dig som ejer og leder, med de styrker og svagheder du nu har konkret i forhold til denne virksomhed. Det er den analyse der i virkeligheden skal afgøre om købet er noget for dig. Den vil også afspejle hvor meget virksomheden er værd, netop for dig.

 2. En SWOT analyse der afspejler virksomheden i sin nuværende form, altså med den nuværende ejer/leder og forretningen som udgangspunkt.

Ved at sammenligne de to SWOTs får du et indtryk af, hvor du kan gøre en forskel for virksomhedens udvikling.

Få ægtefælleden med i SWOT

Lav din SWOT analyse med din ægtefælle. Mange købere glemmer at involvere ægtefællen i planerne og det betyder, at når du mentalt er klar til at købe virksomhed er ægtefællen langt fra klar.

Det kan eksempelvis komme til udtryk, når køberen selv er overbevist om at have fundet en rigtig god og relevant virksomhed, men ægtefællen i praksis blokerer for købet, eksempelvis ved at afvise enhver form for krav om sikkerhedsstillelse eller hæftelse.

Du skal også være opmærksom på at du ikke selv er særlig god til at lave en SWOT analyse på dig selv som køber. Du får et langt bedre og mere nuanceret billede ved at drøfte den med ægtefælle og gode venner eller kolleger.


At blive iværksætter er at håndtere én lang række af problemer, store og små mellem hinanden. Og de bliver ved med at komme.
- Mogens Thomsen, Thomsen Business Information

Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Hvilken type køber er du
Din personlige SWOT analyse
Du er både ejer og leder
Andre emner:
Personlige overvejelser
Søg og find din virksomhed
Faser i køb af virksomhed
Pris og finansiering af købet
De første 100 dage
Download værktøjer