Download fra www.startupsvar.dk

Søgning efter virksomhed

Er du ude på at købe en virksomhed så finder du her forskellige indfaldsvinkler.

Når du har fået defineret, hvilken type virksomhed, du ønsker at købe, skal du ud og søge efter den rette virksomhed.

En søgning efter virksomhed kan opdeles i dels en passiv søgning og dels en aktiv søgning.

Af passive søgninger findes der:

Match-online.dk

www.match-online.dk er en internet kontaktbørs med emner af virksomheder og personer, opdelt i fire grupper:

  • Købere: Virksomheder og personer, der ønsker at købe en virksomhed.
  • Sælgere: Virksomheder og personer, der ønsker at sælge en virksomhed.
  • Investorer: Virksomheder og personer, der har mulighed for at indskyde kapital.
  • Kapitalsøgende: Virksomheder og personer, der har et kapitalbehov

Bag Match-online.dk står en større gruppe af banker, mæglere, revisorer, advokater og andre med interesse i køb og salg af virksomheder.

Amino virksomhedsbørs

Amino virksomhedsbørs er en del af Amino platformen og ejet af Martin Thorborg. De har formået at samle mange mindre virksomheder, butikker og webshops som ønsker ny ejer.
Besøg Amino virksomhedsbørs

Virksomhedsmægler

En virksomhedskøber kan søge efter ønskevirksomheden via forskellige databaser over udbudte virksomheder hos virksomhedsmæglere og andre rådgivere som revisorer og advokater.
Søg f.eks. på Google efter virksomhedsmæglere.

Annoncer i aviser

Annoncer i aviser kan også bruges om indfaldsvinkel. Erfaringsmæssigt er det ikke de mest attraktive virksomheder, der annonceres til salg der. Berlingske Tidende og Jyllands Posten har Virksomhed til salg annoncer.

I lokalaviser kan man også finde salgsannoncer til mindre lokale håndværksvirksomheder og forretninger.

Netværk

En køber kan også vælge at anvende sit netværk til at søge en virksomhed. Udarbejd en profil på den virksomhed, du ønsker at købe og spred det i dit netværk.

Aktiv søgning

En mere aktiv måde er at du identificere ønskevirksomheden ved f.eks. at vurdere ud fra hensyn til geografisk placering, branche, størrelse, økonomi i forhold til dine egne kapitalressourcer, antal ansatte o.s.v.

Der findes en række erhvervsdatabaser, hvor mange af disse fastlagte ønsker kan kombineres og en liste over emner, der netop tilfredsstiller købers krav, kan opstilles.

De virksomheder du finder kan du så analysere og forsøge at vurdere om de er klar til salg/generationsskifte. Led efter kendetegn som etableringsår, etableret holdingselskab med en ejerperiode på mere end 3 år og måske findes der yderligere informationer på virksomhedernes hjemmeside, der indikerer et forestående generationsskifte.

Erhvervsdatabaser

Der findes flere databaser, der har et samlet overblik over alle 6-700.000 virksomheder i Danmark.

Databaserne findes i en gratis og i en betalingsversion. Har du adgang til en betalingsversion, kan du søge meget specifikt på f.eks. postnummer, branche, antal ansatte og alder. De fleste offentlige biblioteker giver adgang til betalingsversionerne.

Prøv f.eks. www.kob.dk, www.krak.dk , dk.kompass.com og www.nnmarkedsdata.dk

Kontakter potentiel sælger

Når du har identificeret en virksomhed, du finder interessant kan du selv kontakte virksomheden. Måske synes du, at det virker grænseoverskridende at kontakte en virksomhed og spørge virksomhedsejeren om han vil sælge, men måske er det det han har ventet på?

Lige så svært det er at købe en virksomhed lige så svært er det, at beslutte sig til at sælge. Måske gør du ham en tjeneste? I værste fald, får du blot et nej, og tak for henvendelsen.

Brev til potentiel sælger

Når du kontakter en potentiel sælger, er det selvfølgelig nødvendigt at gøre det med pli og omtanke. Det er jo sælgers ”barn”, du ønsker at købe.

En introduktions- e-mail eller -brev kunne indledes sådan:

Jeg tillader mig at kontakte dig, da jeg er ved at undersøge muligheden for at købe en plastvirksomhed. Jeg har selv en baggrund med mange år i plastindustrien, og nu vil jeg gerne selv prøve at eje min egen plastvirksomhed.

Jeg har analyseret flere plastvirksomheder og fundet at din virksomhed hviler på et godt fundament, og jeg mener, at kunne tilføre den noget nyt, der vil kunne give mig et godt udgangspunkt til egen virksomhed.

Jeg er selvfølgelig ikke klar over om du overvejer at sælge, men er du åben for en diskussion, vil jeg meget gerne mødes med dig. Læs mere om mig på min LinkedIn profil: www.linkedin.com

Jeg vil ringe til dig en af dagene for at høre, om du er interesseret i et møde.


Måske skal du sende 30-35 e-mails for at få 2-3 møder afhængig af, hvor god du er til at spotte slagsklare virksomheder.

Fordele/ulemper ved direkte kontakt

Der er naturligvis både fordele og ulemper ved en sådan identifikationsproces i forhold til blot at koncentrere sig om de virksomheder, der på søgningstidspunktet officielt er udbudt til salg.

I modsætning til virksomheder, der allerede er udbudt til salg, foreligger der ikke et prospektmateriale om virksomheden. Derfor kræver processen en kvalificeret gennemgang af købers rådgiver eller køber selv.

Der er heller ikke fastlagt en værdi af den pågældende virksomhed. En direkte henvendelse kan i nogen tilfælde foranledige forventninger til en højere pris for virksomheden, men en købers rådgivere vil kunne fastlægge en realistisk pris, der næppe vil afvige fra den pris, der bliver realiseret efter et udbud.

Den tid, der går fra søgningen til et afsluttet køb er typisk længere ved den aktive identifikation i forhold til den passive proces, men til gengæld giver en aktiv søgning efter ønskevirksomheden et mere tilfredsstillende resultat.