Download fra www.startupsvar.dk

Den første dag er den vigtigste

Når du som ny ejer og leder af en mindre virksomhed står overfor din første arbejdsdag er du sikkert nervøs.

Du kan ”trøste” dig med at det er virksomhedens medarbejdere også.

Du skal prøve at lægge en plan for dagens praktiske forløb. Det er især vigtigt at overveje hvilke budskaber, du ønsker medarbejderne får.

I mange tilfælde er medarbejderne - næst efter kunderne - virksomhedens vigtigste aktiv, og du skal så vidt muligt efterkomme deres behov.

Orientering til medarbejdere

Den første præsentation for medarbejderne kunne du strukturere således:

 • Giv et indtryk af hvilken person du er.
  Fortæl om dig selv, din baggrund, erfaring osv. Åbenhed fra dig bidrager til tryghed.

 • Fortæl om dit foreløbige indtryk af virksomheden.
  Hvor præcis du kan være afhænger af hvor godt du har haft lejlighed til at lære virksomheden at kende inden du overtager.

 • Fortæl om hvordan du ser virksomheden.
  Du har sikkert overvejet styrker, svagheder, muligheder og trusler inden du købte virksomheden.

 • Fortæl hvordan du vil gribe overtagelsen an.
  Vil du starte med at gennemføre en masse ændringer du på forhånd mener at kunne se behovet for? Eller vil du starte med en samtalerunde med de enkelte medarbejdere for at høre deres oplevelser, meninger og forslag til ændringsbehov?

Du lytter

At du lytter til medarbejderne betyder ikke kun at du får mulighed for at få et langt mere detaljeret indblik i virksomheden, herunder formentlig stribevis af forslag til forbedringer. Det betyder også at den enkelte medarbejder føler sig hørt, bliver mere engageret, og lettere vil gå positivt ind i de forandringer der viser sig nødvendige.

Forventninger til ejerskiftet

Medarbejdernes forventninger til ejerskiftet vil ofte være forskellige:

 • Alle er spændt på hvordan den nye ejer er som person.
 • Dem der har fungeret særlig godt med den tidligere ejer er måske nervøse for at miste position og indflydelse
 • Dem der ikke har fungeret så godt med den gamle ejer øjner måske en mulighed for bedring

Den mindre virksomhed som gruppe

Ejer og leder er virksomhedens vigtigste person. Når du starter første dag udskiftes virksomhedens vigtigste person. Du skal være opmærksom på at din entre betyder at den gruppesammenhæng/det team eller hold der har fungeret indtil nu, skal ændres.

Gamle team opløses

Det gamle team opløses, og et nyt team med dig som vigtigste spiller, skal dannes. Det kan foregå på mange måder, men under alle omstændigheder skal du gøre dig klart at:

Det tager tid. En god og velfungerende gruppe kommer ikke af sig selv.

Der kommer forskellige konflikter og konfrontationer, dels i forhold til dig, men også mellem medarbejderne indbyrdes. De er naturlige, og kan ikke undgås eller undværes.

Sammensæt nye teams

Når du vurderer virksomhedens ansatte som gruppe eller team kan du tage udgangspunkt i følgende dimensioner for det enkelte medlem af gruppe:

 • Oppe/nede: Hvem rangerer højt i gruppen, hvem rangerer lavt? Vil det at du starter som leder ændre på disse forhold?
 • Nær/fjern: Hvilke relationer er der mellem de enkelte medarbejdere? Hvem har et nært og fortroligt forhold til hinanden, og hvem har mere distance?
 • Ude/inde: Hvem er centralt placeret i gruppen, og hvem har en mere perifer placering

Afgørende for hvordan det går, er din evne til at udvikle de team medarbejderne og du selv udgør.

Og uanset hvad du gør, så er processen med at opløse den gamle gruppe og danne den nye gruppe sat i gang den første dag du er på din nye virksomhed!