Download fra www.startupsvar.dk

Hvilken type køber er du

Der er overordnet 3 typer af købere til en eksisterende virksomhed.

Man kan sondre mellem følgende forskellige typer af købere:

  1. Strategiske købere
  2. Børn eller andre nærtstående
  3. Private købere

Strategiske købere

En strategisk køber er en anden virksomhed som har vurderet, at det er en strategisk god ide, at købe en anden virksomhed.
Der vil typisk være tale om en konkurrent, en leverandør, en kunde eller en virksomhed, der i øvrigt arbejder indenfor samme eller beslægtede områder.

Motivet for den strategiske køber kan eksempelvis være ønsket om at få adgang til sælgers teknologi/viden, medarbejdere, kunder mv., og synergifordele ved sammenlægning eller høj grad af koordinering

Købet

Den strategiske køber er ud fra et snævert økonomisk synspunkt den mest interessante for sælger. Han er som regel villig til at give en lidt højere pris end en privat køber. Han er ofte hurtigere, mere kompetent og mere beslutsom end den private køber.

Børn eller andre nærtstående

De fleste virksomhedsejere synes at det vil være bedst at sælge virksomheden til en søn, datter eller anden familiemedlem. Det er en glæde at se at virksomheden blive i familien.

Her er det vigtigt at gøre sig klart, at ejerens overvejelser og valg er domineret af følelsesmæssige forhold, mens mere konkrete forhold som eksempelvis ledelsesmæssige forudsætninger og finansieringsform sjældent har afgørende betydning.

Ganske mange ejere overvejer alt for længe muligheden for en familiemæssig overdragelse. En stor del ender dog alligevel med salg til tredjemand.

Som ekstern køber skal man altså være meget opmærksom på om den familiemæssige vinkel reelt er afklaret.

Købet

Køber du virksomhed af en inden for familien, har du den fordel, at relationen mellem køber og sælger allerede er afklaret – på godt og på ondt. De juridiske, strategiske og finansielle udfordringer ligner dog meget dem, der er ved en ukendt privat køber.

Private købere

Her kan der være tale om en eller eventuelt flere eksterne privatpersoner eller en ansat - oftest en ledende medarbejder. Køber vil som regel have et godt kendskab til det felt virksomheden arbejder indenfor.

Det er denne købertype der vil være langt den hyppigste køber af ”almindelige” mindre danske virksomheder. For sælger er denne købertype altså ofte den eneste realistiske aftager af virksomheden.

Fordelene ved den private arbejdende køber er blandt andet at han ofte vil have gode forudsætninger for at drive virksomheden videre.

Købet

Den private køber kan være svær at finde for sælger. Køber har sjældent stor kapital til rådighed til købet og derfor kan det blive nødvendigt med en vis sælgerfinansiering

En glidende overgang fra sælger til køber kan komme på tale, såvel økonomisk/ejermæssigt som ledelsesmæssigt. Her vil en god kemi mellem køber og sælger være meget vigtig.