Virksomhedskøber.dk
Incuba, Åbogade 15,
8200 Aarhus N
info@virksomhedskober.dk

Stand alone-modellen

I Stand alone-modellen vurderes virksomhedens værdi ud fra dens nuværende aktivitet og indtjening.

Indtjeningen beregnes ud fra det kundegrundlag, som er i virksomheden, samt de markeder, som virksomheden afsætter sine varer og ydelser på.

Ligeledes skal værdien beregnes ud fra det produktionsanlæg og den gruppe af ansatte, der driver virksomheden i dag.

Ingen synergier

Populært sagt inddrages ingen synergier i beregningen af værdien. Synergier kan være mange forskellige forhold, eksempelvis hvis virksomheden gik ind på nye markeder, eller på eksisterende markeder med nye varer og ydelser.

Synergier anvendes ofte, når virksomheder fusionerer og derigennem sparer en række omkostninger ved at lægge virksomhederne sammen.

Synergierne kan således både være nogen, som den sælgende virksomhed selv kan optimere og handle på, men det kan også være forhold, som er uden for sælgers handlemuligheder og noget, som kun køber kan realisere.

Fremtidige pengestrømme

Værdien beregnes ud fra principper om fremtidige pengestrømme, der tilbagediskonteres til en nutidsværdi. Det anbefales, at det er en normaliseret indtjening, der er korrigeret for eventuelle udsving af mere ekstraordinær karakter.

Det kan eksempelvis være store gevinster eller tab, som særligt har påvirket virksomhedens indtjening.

Budgetter 3 år frem

Stand alone-modellen beregner værdien ud fra virksomhedens budgetter for en fremtidig periode på tre til fem år. Budgettet fremskrives ud fra normale forventninger til øgning af salget samt til omkostningsstrukturen.

Nuværende situation i fremtiden

Bemærk, at der ikke må indregnes nye tiltag eller nye investeringer, da værdien skal afspejle den situation, at virksomheden blot fortsætter, som om intet var hændt. Værdien kan beregnes enten efter en diskonteret metode af alle årenes overskud eller via multipler af penge-strømmene baseret på et års normaliseret indtjening.

Købers foretrukne

Køber tager udgangspunkt i Stand alone-metoden i forhandlinger om køb af en virksomhed, da den giver det laveste udgangspunkt for prisen, da der ikke er nogen merværdi inddraget i beregningen.

Sælgers foretrukne

Sælger tager udgangspunkt i maksimal markedsværdi, som ligger langt fra Stand alone-metoden. Det sker ved at inddrage synergier i bereg-ningen og derigennem optimere pengestrømmene, hvilket i sidste ende giver det højeste resultat.

Kunsten for sælger er at inddrage ”interne” synergier og ”eksterne” synergier i forhandlingen, da de repræsenterer en reel værdi for køber.

Bemærk, at forskellige købere kan have forskellige muligheder for at realisere forskellige synergier, hvilket bør indgå i valg af foretrukken køber.


Når du ser en succesfuld virksomhed, er der nogen der engang har taget en modig beslutning.
- Peter Drucke, managementkonsulent

Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Hvad må virksomheden koste
Hvad har du råd til at købe
Likviditetsbaseret metode
Indtjeningsbaseret model
P/E metoden – pris vs. overskud
Stand alone-modellen
Enkeltaktiver / Substansmetoden
Realisation vs. Going concern
Andre emner:
Personlige overvejelser
Søg og find din virksomhed
Faser i køb af virksomhed
Pris og finansiering af købet
De første 100 dage
Download værktøjer